Văn bản quy phạm pháp luật

V/v thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH
Số ký hiệu 1313/SXD-VP Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 02/08/2023 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung V/v thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH
Văn bản khác :