Văn bản quy phạm pháp luật

V/v áp dụng hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ thiết kế xây dựng
Số ký hiệu 1706/SXD-QLXD Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 02/10/2023 Người ký Nguyễn Xuân Đoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v áp dụng hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ thiết kế xây dựng
Văn bản khác :