Văn bản quy phạm pháp luật

thông báo, đề nghị nghiên cứu áp dụng các nội dung sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Số ký hiệu 1961/SXD-QLXD Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 01/11/2023 Người ký Nguyễn Xuân Đoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung thông báo, đề nghị nghiên cứu áp dụng các nội dung sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Văn bản khác :