Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định về việc công bố Chỉ số giá xây dựng - Phần Xây dựng Quý IV năm 2023 và Năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 20/QĐ-SXD Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/02/2024 Người ký Nguyễn Xuân Đoàn
Lĩnh vực Đơn giá File đính kèm
Nội dung Quyết định về việc công bố Chỉ số giá xây dựng - Phần Xây dựng Quý IV năm 2023 và Năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh