Văn bản quy phạm pháp luật

Hướng dẫn đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá vật liệu xây dựng liên Sở Xây dựng-Tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 02/HD-SXD Hình thức văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 15/02/2024 Người ký Nguyễn Xuân Đoàn
Lĩnh vực Hướng dẫn File đính kèm
Nội dung Hướng dẫn đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá vật liệu xây dựng liên Sở Xây dựng-Tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh