Văn bản quy phạm pháp luật

V/v xin ý kiến việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 125/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 283/SXD-TTr Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 20/02/2024 Người ký Nguyễn Việt Hùng
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung V/v xin ý kiến việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 125/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh