Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tăng cường quản lý nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật
Số ký hiệu 293/SXD-QLN Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Nguyễn Tuấn Dũng
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung V/v tăng cường quản lý nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật