Văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện một số Thông tư của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí ĐTXD công trình
Số ký hiệu 295/SXD-KT&VLXD Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Nguyễn Xuân Đoàn
Lĩnh vực Xây dựng File đính kèm
Nội dung Thực hiện một số Thông tư của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí ĐTXD công trình