HỘI THẢO KHOA HỌC "PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP"

10/06/2022 09:23 Số lượt xem: 13454

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 09 tháng 6 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội thảo khoa học "Phát triển và quản lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh, thực trạng và giải pháp". Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội thảo. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích về thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; phân tích những khó khăn, vướng mắc mà các chủ đầu tư gặp phải, cần được các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng thay mặt Sở Xây dựng trực tiếp giải đáp những vướng mắc, đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị vượt quá thẩm quyền để đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu đã tổng hợp kết quả Hội thảo, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh hiện nay, đồng thời đề ra 10 nhóm giải pháp, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ổn định an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Thị Hằng đánh giá cao về chất lượng và công tác chuẩn bị Hội thảo, sự tâm huyết của các đại biểu trong việc tham luận và góp ý thẳng thắn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, góp phần thực hiện thành công của Chương trình phát triển nhà ở và Chương trình phát triển đô thị của tỉnh, theo định hướng mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra.