Ngày 2 tháng 4 năm 2023
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Online : 5227
Đã truy cập : 88711258

Ngày 31/3/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 472/SXD-KT&VLXD cung cấp thông tin giá vật tư, vật liệu xây dựng để công bố giá VLXD tháng 4/2023 (Quý II/2023)