Ngày 4 tháng 12 năm 2022
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Online : 3182
Đã truy cập : 80218566

Ngày 29 - 11, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.