Ngày 20 tháng 8 năm 2022
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3499
Đã truy cập : 69169703

Ngày 17/8/2022 Đảng uỷ Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mời báo cáo viên là đồng chí Đặng Đình Tính - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt và quán triệt các nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, BCH các tổ chức đoàn thể, quần chúng ưu tú trong toàn Đảng bộ Sở Xây dựng