Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 190
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1304/SXD-ĐT&HT V/v tham gia ý kiến điều chỉnh Dự án ĐTXD Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung phát điện tại xã An Thịnh, huyện Lương Tài Chương trình, Dự án 31/08/2023
2 109/SXD-QLXD V/v kiểm tra hiện trường dự án đề nghị cấp phép xây dựng DA Goertek Ngoại vụ 03/08/2023
3 107/BC-SXD Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Ngoại vụ 03/08/2023
4 106/BC-SXD Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 Ngoại vụ 03/08/2023
5 1313/SXD-VP V/v thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH Ngoại vụ 02/08/2023
6 1309/SXD-QLN V/v xác minh thông tin về các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê NOXH tại các Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Chương trình, Dự án 02/08/2023
7 1311/SXD-VP V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023 Ngoại vụ 02/08/2023
8 221/TB-SXD Thông báo sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6 năm 2023) Xây dựng 26/07/2023
9 1250/SXD-QH V/v giới thiệu địa điểm lập quy hoạch chi tiết, dự án ĐTXD Khu nhà ở tại thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình Xây dựng 22/07/2023
10 1254/SXD-TTr V/v mời họp để thống nhất một số vấn đề liên quan nội dung thanh tra công tác quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành III – Modul 1 Ngoại vụ 21/07/2023
11 77/QĐ-SXD Quyết định công khai quyết toán năm 2022 Ngoại vụ 18/07/2023
12 85/BC-SXD Báo cáo Kết quả triển khai “Tỉnh an toàn giao thông” Tuần 2 tháng 7 (từ ngày 06/7/2023 đến ngày 12/7/2023) Ngoại vụ 12/07/2023
13 1165/SXD-VP Tham gia ý kiến về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 Ngoại vụ 11/07/2023
14 1172/SXD-QH V/v đăng tải dự thảo Tờ trình, Quyết định Bãi bỏ "Quyết định số 292/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh". Ngoại vụ 11/07/2023
15 1169/SXD-KT&VLXD V/v đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu Ngoại vụ 11/07/2023
16 1173/SXD-QLN V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Ngoại vụ 11/07/2023
17 1175/SXD-VP Báo cáo kịch bản điều hành kinh tế - xã hội quý III và 6 tháng cuối năm 2023 Ngoại vụ 11/07/2023
18 53/QĐ-SXD Về việc thành lập Tổ quan sát, thông báo, báo động phòng không Ngoại vụ 13/06/2023
19 55/QĐ-SXD Về việc thành lập Tổ phục vụ chiến đấu, bảo đảm PKND Ngoại vụ 13/06/2023
20 56/QĐ-SXD Về việc thành lập Tổ cứu thương Ngoại vụ 13/06/2023
Trang 1/10|<<123456>>|