Sở Xây dựng Bắc Ninh công bố quyết định kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại thành phố Bắc Ninh và Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

07/04/2022 15:45 Số lượt xem: 1491

Chiều ngày 07/4/2022, tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng Bắc Ninh, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng đã công bố quyết định kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại thành phố Bắc Ninh và Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi công bố có: ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh; đoàn kiểm tra theo Quyết định số 30/QĐ-SXD ngày 05/4/2022 đầy đủ gồm 09 người do ông Nguyễn Quang Minh, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng làm trưởng đoàn; đại diện Công ty TNHH Môi trường xanh, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam, đại diện Công ty cổ phần Cao Nguyên.

Các doanh nghiệp được kiểm tra gồm:

- Công ty TNHH Môi trường xanh là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại khu nhà ở Bắc Từ Sơn tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

- Công ty cổ phần Cao Nguyên là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 tại phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn.

- Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam là chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

- Và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thời gian thực hiện kiểm tra: 15 ngày làm việc kể từ ngày 11/4/2022.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Đoàn kiểm tra công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra, ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã quán triệt, chỉ đạo Đoàn kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan một số nội dung trong quá trình thực thi công vụ nhằm bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, bảo đảm trung thực, khách quan, công tâm, phản ánh đúng sự thật./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH