Thực hiện kết luận thanh tra Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ để bán Royal Park Bắc Ninh

03/11/2021 17:16 Số lượt xem: 267

Thực hiện Kết luận thanh tra số 2683/KL-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về thanh tra dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ để bán (Royal Park Bắc Ninh) tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh (Kết luận thanh tra số 2683/KL-UBND), sau khi rà soát tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm, ngày 29/9/2021 Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch số 381/KH-SXD thực hiện Kết luận thanh tra số 2683/KL-UBND. Ngày 07/10/2021 Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm, chỉ rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có liên quan đến cấp phép xây dựng, cấp phép quy hoạch, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, quản lý nhà ở và Đoàn thanh tra theo Quyết định số 213/QĐ-SXD ngày 27/8/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 2683/KL-UBND. Các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, lấy đây là bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các công việc của ngành xây dựng trong thời gian tới. Ngày 18/10/2021 Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2683/KL-UBND.

Ngoài ra, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 27/10/2021  thành lập Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình thuộc dự án Royal Park Bắc Ninh, xây dựng không đúng với Giấy phép xây dựng, thiết kế được thẩm định Công ty TNHH Châu Á-Thái Bình Dương Bắc Ninh.


 

Phòng Hành chính - tổng hợp